layer1-ba0px;padding-righckground
Khách sạn Havana Nhatrang
Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Quốc tế
HAVANA HOTEL NHA TRANG
layer1-ba0px;padding-righckground
HAVANA BUILDING
Cao ốc văn phòng tại trung tâm Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Havana Building
layer1-ba0px;padding-righckground
HAVANA BUILDING
Hệ thống đỗ xe tự động đầu tiên tại Việt Nam
Auto Garage
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Công ty cổ phần Hải Vân Nam có tiền thân là khách sạn Hải Vân Nam - trực thuộc Công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam, được chuyển thành công ty cổ phần theo Quyết định số 464/199/QĐ- BGTVT ngày 12 tháng 2 năm 1999 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải. 

Tin tức - Sự kiện